Sjukehusplanlegging i rute

– Arbeidet med det nye sjukehuset på Hjelset er i rute. Det er ingen teikn på forseinkingar, sa assisterande direktør Helge Ristesund under styremøtet i Helse Møre og Romsdal tysdag. No pågår detaljplanlegginga av kvar einskild avdeling og rom. Det nye sjukehuset skal vere det mest moderne som er råd, sa Ristesund. Styret fekk i dag sjå detaljerte 3D-modellar av sjukehuset. På bildet: Prosjektleiar programmering, Pål Ingdal.

Pål Ingdal
Foto: Terje Reite / NRK