Sjukehuset på Hjelset blir utsett

Bygginga av det nye sjukehuset på Hjelset utanfor Molde blir utsett, sannsynlegvis til 2020. Samtidig blir arealet på sjukehuset krympa med 1500 kvadratmeter. Det kjem fram i ei pressemelding frå SNR – Sjukehuset på Nordmøre og Romsdal.