Sjukeheimsatsing i Molde

Molde kommune gjør nå ei umiddelbar satsing for å styrke sjukeheimsdekninga med utbygging av 24 nye plasser på Råkhaugen omsorgssenter. Ei flytting av dagtilbudet for demens på Råkhaugen kan dessuten frigjøre plass til ytterligere 8 nye sjukeheimsplasser. På sikt vil kommunen også utrede flere sjukeheimsplasser og omsorgsboliger på Skåla og Kleive. Satsinga kommer etter at kommunestyret i går enstemmig vedtok en ny helse- og omsorgsplan for de kommende sju åra.

 Råkhaugen omsorgssenter
Foto: Gunnar Sandvik / NRK