NRK Meny
Normal

Sjuk fisk blir flytta til Romsdal

1,2 millionar sjuk oppdrettsfisk er no på veg til Sandøy i Romsdal. Fisken har sjukdommen pancreas disease og kjem frå eit anlegg i Nord-Trøndelag. Mattilsynet har gitt opp å hindre at sjukdommen spreier seg i Møre og Romsdal.

Oppdrettslaks

Store mengder sjuk fisk blir no flytta sørover kysten for å hindre at smitten spreier seg nordover.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

Den frykta fiskesjukdommen gjer at fisken ikkje blir like stor som frisk fisk. Tidlegare har det vore sett i verk tiltak for å hindre spreiing i Møre og Romsdal, men no meiner Mattilsynet dette slaget er tapt og set alt inn på å hindre spreiing til nye område.

Aud Skrudland

Aud Skrudland er veterinær i Mattilsynet.

Foto: Forskningsrådet

– I og med at det er ein kostbar sjukdom for dei anlegga som får den så er det eit mål å halde flest mogleg område fri for denne, seier veterinær i Mattilsynet, Aud Skrudland til NRK

Krav til avlusing

Det var Adressavisa som først omtalte flyttinga. Då sjukdom blei oppdaga i eit anlegg i Nord-Trøndelag var vurderinga difor at det var betre å flytte fisken sørover til eit området som alt har sjukdommen, seier ho.

– Alternativet var at fisken skulle blitt malt opp til dyrefôr eller destruert.

– Er det noko risiko forbunde med flyttinga?

– Fisken er jo smitta av ein sjukdom som kan bryte ut, seier Skrudland.

Ho seier vurderinga har vore basert på at det frå før er tre anlegg i området på Romsdalskysten som har denne smitten. I tillegg har Mattilsynet stilt krav til avlusing, som har vore eit stort problem i fleire anlegg i Nord-Trøndelag.

– Vi har kravd at fisken skal avlusast på vegen, slik at når den kjem til Romsdal, skal den vere heilt fri for lus, seier Skrudland til NRK.