Sjøvatn i sløkkinga

Brannvesenet og Sivilforsvaret jobbar for å få lagt slangar til sjøen i sløkkearbeidet i Bingsa. Meininga er å pumpe sjøvatn opp til Bingsa til bruk i sløkkinga. Brannvesenet har ikkje kontroll på brannen i søppelfyllinga.