Sjømat Norge ut mot Fiskebåt

Organisasjonen Sjømat Norge reagerer negativt på at rederne i Fiskebåt vil nekte islandske og grønlandske båter å levere makrell i norske havner. Det rammer bare norske mottak, sier fagsjef Kyrre Dale. Fiskebåt viser til at de to landene driver fiske utenfor sine egne soner og ikke har avtaler med andre kyststater om makrellen.