Hopp til innhold

Sjømat Norge avviser regjeringsforslag

Sjømat Norge ber regjeringen trekke forslaget om vekstmodell for laksenæringen.

Laks

Regjeringsens forslag til laksevekst møter motstand.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Regjerings forslag bidrar verken til et klarere regelverk, forutsigbarhet eller bedre lusekontroll, sier styreleder Inger-Marie Sperre. Resultatet av forslaget blir det motsatte av målet, som er økt matproduksjon og flere arbeidsplasser.

I et omfattende høringsnotat ber Sjømat Norge regjeringen arbeide med andre alternativer som kan bidra til en miljømessig bærekraftig vekst i sjømatproduksjonen.

Planen er å varsle luseforekomsten på villaks framover i tid. Så er det forekomsten av lakselus som avgjør om produksjonen i bedriftene skal økes, reduseres eller holdes uforandret.

Frykter konsekvensene

– Dette er modeller som ikke finnes i dag, og usikkerheten er stor, sier styrelederen i landets største sjømatorganisasjon. Vi kan ikke akseptere at en milliardnæring blir gjenstand for et slikt eksperiment.

Inger Marie Sperre

Styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge ber regjeringen trekke forslaget.

Foto: Remi Sagen/NRK

Ifølge organisasjonen blir det lagt opp til at bedrifter som har lite lus risikerer å måtte redusere produksjonen fordi andre i samme område ikke klarer det.

– Det vil medføre nedgang i produksjonen og true arbeidsplassar også i foredling- og leverandørbedriftene. En god løsning forutsetter bedre dialog med næringen, sier Sperre.

Hun mener at mens en starter arbeidet med alternative løsninger kan en drive etter dagens forvaltning, der Mattilsynet håndterer lusesituasjonen.