Sjekket barnehagehygiene

Mattilsynet har funnet avvik i flere enn 6 av 10 barnehager hvor de har sjekket de hygieniske forholdene. Avvikene var ganske likt fordelt mellom mangler på håndvask, kjølefasiliteter og egnet arbeidstøy. Seksjonssjef Hans Kristian Gaarden (bildet) i Mattilsynet skriver i en pressemelding at antall avvik er overraskende høyt på et tilsyn der de har valgt å ikke gå i dybden, og at selv om rutinene er på plass så følges de ofte ikke opp i hverdagen. Tilsynet er gjennomført på Nordmøre og i Romsdal.

Hans Kristian Gaarden
Foto: Matilsynet