Sjå TV-sendinga kl. 1850

I denne sendinga skal det mellom anna handle om at det i dag er sett i verk hastevaksinering av 1800 arbeidarar ved Vard Langsten i Vestnes. Jannicke Farstad er programleiar.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal