Sjå TV-sendinga kl. 18.50

Lokale investorar er interessert i Nye Kleven, og bruk av el-sparkesyklar har vorte forskingsprosjekt i Molde. Dette er noko av det du får vite meir om i denne sendinga. Arne Flatin er programleiar.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal.