Sjå TV-sendinga kl. 18.50

I denne sendinga skal det mellom anna handle om at regjeringa har bestemt seg for å plassere det nye eldreombodet i Ålesund, at mange er skeptiske til å legge E39 i undersjøiske tunnelar og om toppidrettsveka i Aure. Arne Flatin er programleiar.