Sjå TV-sendinga kl. 18.50

Netthets gjer at folkevalde ikkje ønsker attval. PST meiner dette er eit demokratisk problem. Og Mannen i Romsdalen har vore med på å styrke beredskapsarbeidet. Møre og Romsdal er på topp i landet. Bibbi Kjølås presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal.