Sjå TV-sendinga kl. 18.50

Sjukepleiarar braut lova då dei ikkje slo alarm. Pasient hadde alle klassiske teikn på hjerneslag. Og konfliktane i Sykehusbygg kan ha påverka prosessen då konkurransen om bygginga av nytt sjukehus i Molde blei stoppa i juni. Programleiar Jannicke Farstad presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal