Sjå TV-sendinga direkte

Allan Eikrem er programleiar på TV-sendinga kl. 1845.