Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal. Olaug Bjørneset er programleiar.