Sjå TV-nyheitene kl. 18.50

Arne Flatin gir deg kveldens første TV-sending frå Møre og Romsdal.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal