Sjå pressekonferansen om Mannen

Klokka 10.00 gir NVE ei oppdatering på situasjonen ved Mannen i Rauma.