Sjå 20.55-sendinga:

Kornbønder i Rauma fryktar dårlege avlingar etter veker utan regn. Jannicke Farstad presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.