Sjå 20.55-sendinga:

Bønder andre stader i landet har fôrkrise etter den dårlege sommaren og lange harde vinteren, men i vårt fylke kan dei hjelpe kvarandre. Programleiar Bibbi Kjølås presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.