Sjå 18.50-sendinga:

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i dag å utsette byggestart for det nye sjukehuset på Hjelset og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Jannicke Farstad presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.