Sjå 18.50-sendinga:

Direktøren i Helse Møre og Romsdal foreslår å utsette bygginga av det nye sjukehuset på Hjelset, i eit år. Jannicke Farstad presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.