NRK Meny
Normal

Siste innspurt for Lundteigen

Saksordfører Per Olaf Lundteigen skal i løpet av dagen komme med sin vurdering av høringen mot helseminister Bent Høie. – Det er en svært krevende sak.

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen sier han på nåværende tidspunkt ikke kan si hvordan han vurderer sykehussaka. Likevel reagerer Lundteigen på at flere parti har frikjent Høie etter høringen.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Saksordfører Per Olaf Lundteigen skal i løpet av dagen legge frem sin vurdering om eierstyringen knyttet til det nye sykehuset samsvarer med helseforetaksloven.

Fredag 13. februar ble helseminister Bent Høie og aktørene rundt sykehusplasseringen for Nordmøre og Romsdal spurt ut av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

– Jeg har jobbet grundig med saka og vil legge den frem slik at vi får en skikkelig vurdering av hvordan loven skal forvaltes og om det har skjedd i denne prosessen, sier Lundteigen.

Saksordføreren er den stortingsrepresentanten som legger fram en sak for fagkomiteen i Stortinget, utformer innstillingen og redegjør for saken i Stortinget.

– Overrasket over partiene som fredet Høie

Bent Høie

Bent Høie på høringen om helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Saksordføreren sier dette en vanskelig sak som har tatt mye tid.

– Det er en svært krevende sak fordi det er tre selvstendige enheter: Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge og Helsedepartementet. Det å se om det har vært en behandling i henhold til helseforetaksmodellen, er veldig, veldig krevende å vurdere.

– Hvordan vurderer du saka?

– Det er ingen tilfeldighet at det har blitt stor oppstandelse i Møre og Romsdal fordi en over tid har sett at det har skjedd ting som man mener ikke er anledning til i henhold til loven. Så jeg vil være forsiktig med å si noe mer.

Både Venstre, KrF, Høyre og Frp har bestemt seg for ikke å støtte en flertallskritikk mot Bent Høie.

Lundteigen reagerer på at partiene allerede har fredet Høie.

– Ja, jeg er overrasket over at partiene så raskt har kommet med kommentarer som langt på vei frikjenner Høie, når man vet hvor kritisk Venstre var i utspørringen, sier han.

– Som saksordfører ser jeg på det som langt alvorligere enn det Høyre, Frp, KrF og Venstre har gitt uttrykk for, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke formuleringer jeg skal bruke på nåværende tidspunkt.

Endelig innstilling

Innen klokka 24.00 torsdag 26. februar skal Lundteigen legge frem sine forslag til merknader.

Så skal partiene komme med sine forslag før det blir en behandling og komiteen skal ende opp i et samlende resultat.

19. mars kommer kontroll- og konsitusjonskomiteen med sin innstilling.