Sikrar lause gjenstandar

Brannvesenet i Tingvoll reiser ut for å sikre lause takplater på eit uthus i Straumsnesvegen. Og i Ålesund er brannvesenet ute for å sikre ein laus pipehatt i Steinvågen.