Sikker energiforsyning viktig

Elisabeth Røbekk Nørve fra Ålesund slo gjennom som helsepolitiker i Møre og Romsdal fylkesting. Nørve representerte Høyre på Stortinget fra 2001 til 2005, og kom tilbake som fast møtende representant i desember 2007. Elisabeth Røbekk Nørve er Høyres førstekandidat i Møre og Romsdal.

Elisabeth Nørve
Foto: Trond Vestre / NRK

Kraftforsyningen

Hvordan mener du vi bør sikre kraftforsyningen i Møre og Romsdal?

• Bygging av gasskraftverk
• Utvinne mer vannkraft fra eksisterende anlegg, samt bygge flere småkraftverk.
• Overføringslinje
• Tilrettelegge for annen fornybar energi som for eksempel vindmøller til havs, bioenergi og fjernvarme.

Samferdsel

Hvilke områder innen samferdsel bør prioriteres her i fylket?

• E136 Ålesund – Oppland grense,
• RV 70 Kristiansund – Oppland grense,
• Møreaksen som en del av E39 Fergefri kyststamveg,
• Stad Skipstunell.
• I tillegg finnes det flere gode lokale prosjekt som må på plass om vi skal bygge større bo og arbeidsregioner. Som et eksempel av flere kan her nevnes Nordøyvegen.

Kultur

Hva er viktigste satsingsområdet innen kultur i vårt fylke?

• Ettersom det er viktig med mangfold innen kultur, er det vanskelig å nevne et spesielt satsingsområde. For å ivareta de frivillige organisasjonene, må de stimuleres med bedre rammevilkår gjennom momsfritak.

• Ellers har Møre og Romsdal flere viktige kulturinstitusjoner som må ivaretas og følges opp. Operaen i Kristiansund, Jugendstilsenteret/Kube i Ålesund, Teateret Vårt og Jazzfestivalen i Molde, for ikke å snakke om alle de flotte festivaler og spill som vi har i både bygd og by. Her legges det ned en kjempeinnsats, både betalt og ubetalt, som kontinuerlig må stimuleres.

Partivalg

Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

• Valgfrihet, ansvar og mangfold henger uløselig sammen for Høyre! Høyre er et parti som vil sikre næringslivet og arbeidsplassene gode konkurransedyktige rammevilkår som igjen skaper verdier til fordeling innen velferdsområder som skole, samferdsel, helse- og omsorg. Høyre er også et parti som vil desentralisere mer makt til robuste kommuner, lokalsamfunn og enkeltmennesker.

Satsingsområde

Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

• Samferdsel, Energisituasjonen i Midt Norge, Skole, Helse- og omsorg.

Samarbeid

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

• Å få gjennomslag i viktige saker for landet generelt, men for Møre og Romsdal spesielt.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

En ny borgerlig regjering fra høsten vil slik meningsmålingene viser i dag, kreve tett samarbeid med alle de tre andre partiene på borgerlig side.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

SV og SP.