NRK Meny
Normal

Sigrids blod forsøkt vasket bort

Krimteknikerne fant tydelige spor etter at noen har forsøkt å vaske bort blodsprut i campingvogna den tiltalte i Sigrid-saken disponerte.

Sigrid-tiltalt

Mannen som er dømt for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne anket dommen fra tingretten. Denne uken startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Låve på Bryn

Campingvognen 38-åringen disponerte ble funnet i en låve på Bryn i Oslo.

Foto: Olsen Olav/Gunn Evy Auestad / Aftenposten/NRK

En stor mengde bloddråper på vegger og gulv ble funnet av etterforskerne trass i forsøk på å fjerne sporene.

Måten blodet er avsatt på, gir politiet sterke holdepunkter for at jenta ble slått i hodet og ansiktet gjentatte ganger mens hun var i vogna der den 38 år gamle sunnmøringen hadde tilhold.

Det kom fram da blodsporanalytiker og krimtekniker Arvid
Bjelkåsen i Kripos redegjorde for undersøkelsene i campingvogna i Borgarting lagmannsrett i dag.

Les også:

Vasket kun deler av vognen

– Sporene som er kommet fram ved bruk av kjemikalier, viser at
det etter all sannsynlighet er vasket og forsøkt fjernet spor i
vogna, konkluderte Bjelkåsen.

Funnet synes også å danne en av hovedpilarene i teorien til påtalemyndigheten. Den mener den 38 år gamle tiltalte har gått svært grundig til verks for å fjerne blodflekker og tilsølte gjenstander fra sengedelen i vogna for å skjule spor etter
mishandlingen.

Politioverbetjent Bjelkåsen poengterte dessuten at vaskingen bar tydelig preg av å ha vært svært selektiv. Det var bare der Sigrid antas å ha befunnet seg inne i vogna som var blitt vasket, ifølge Bjelkåsen.

Sigrid-saken

Påtalemyndighetene mener den tiltalte har gått grundig til verks for å fjerne blodflekker.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Les også:

Ryddet og vasket

Tiltalte selv bekrefter at han ryddet og vasket i vogna, men hevder det var for å fiffe opp litt i tilfelle han fikk damebesøk. Han avviser at det bare er vasket i sengedelen og hevder hele vogna skulle rengjøres.

Mannen som ble dømt for drapet å Sigrid Giskegjerde
Schjetne anket dommen fra tingretten.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet denne uken.