Signerte kontrakt

Måndag blei kontrakten med Angvik Grytnes Entreprenør AS signert. Kontrakten gjeld bygging av den tekniske sentralen, som skal innehalde tunge tekniske anlegg som skal forsyne akuttsjukehuset med energi. – Det er veldig kjekt at vi som lokal entreprenør får delta på bygginga av det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal Oppdraget har stor betyding for oss, seier dagleg leiar Øystein Angvik. Kontrakten har ein verdi på i underkant av 28 millioner kroner.

Øystein Angvik, daglig leder i Angvik Grytnes, Heidi Nilsen, leiar av prosjektstyret for SNR, Tine Grytnes Laskerud, styreleder i Angvik Grytnes, Helge Hestad, utbyggingssjef for SNR og Ander Solem, prosjektleder i SNR-prosjektet
Foto: Helse Møre og Romsdal