Signerte byggekontrakt

Entreprenørfirmaet Hent AS signerte i dag den største byggekontrakten for det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, som skal byggast på Hjelset. Kontrakten er verdt over 800 millionar kroner. Det nye sjukehuset skal etter planen stå ferdig våren 2025. – Kontrakten sikrar at det nye akuttsjukehuset på Hjelset kan reise seg i år som planlagt, seier Øyvind Bakke, direktør i Helse Møre og Romsdal.

Sjukehusdirektør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal og Jan K. Jahren, konsernsjef i Hent AS.
Foto: Ann Eli Nøsen / NRK