Signerer kontrakt med Skanska

Helse Møre og Romsdal signerer kontrakt med Skanska 22. oktober om bygging av sykehuset for Nordmøre og Romsdal. Helseføretaket fekk ingen klagar frå dei andre tilbydarane som kjempa om å få bygge akuttsjukehuset på Hjelset. Klokka 12.00 mandag var karensperioden over. Oppdraget har ein forventa kontraktssum på om lag 2,1 milliardar kroner. Byggestart for akuttsjukehuset er planlagt hausten 2020 og ein forventar full drift ved sjukehuset 1. halvår 2024.

Tomta på Hjelset
Foto: Helse Møre og Romsdal