Hopp til innhold

Stopp i gassleveransene fra Nyhamna – uvisst når eksporten tas opp igjen

Operatørselskapet Gassco ser svært alvorlig på at det ble oppdaget en feil i gassbehandlingsanlegget på Nyhamna. Nå blir anlegget stengt en måned lenger enn tenkt.

Nyhamna landanlegg

All gassproduksjon er stoppet på Nyhamna fram til 15. juli på grunn av en uventet hendelse på gassanlegget. Gassco ser svært alvorlig på situasjonen.

Foto: Shell

Hvert fjerde år stenger gassbehandlingsanlegget på Nyhamna i Aukra ned for vedlikehold. I år stengte anlegget 19. mai og skulle starte opp igjen i midten av juni.

Det var under rengjøring av et vannbasert kjølesystem i prosessanlegget at det ble oppdaget gassdannelse med hydrogen. Anlegget ble evakuert og Shell jobber nå med å rette opp feil som er oppstått.

Kitty Eide, kommunikasjonssjef ved Nyhamna

Gasstransporten til Storbritannia er stanset til 15. juli etter en uønsket hendelse under vedlikehold på gassanlegget på Aukra, sier informasjonssjef Kitty Eide

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Alt ikke-kritisk arbeid på Nyhamna er nå stanset og det jobbes på spreng for å rette opp feilen og få gassproduksjonen i gang igjen. Hendelsen skal nå granskes internt, sier kommunikasjonssjef i Shell Kitty Eide

På Nyhamna kommer det gass fra Ormen Lange-fetet og Åsta Hansteen ute i Norskehavet. Gassen går videre via Nyhamna til blant annet England.

Det norske selskapet Gassco er operatør av gassanlegget og Shell er teknisk tjenesteyter og ansvarlig for vedlikeholdet.

Nyhamna i Aukra

Gassbehandlingsanlegget på Nyhamna i Aukra.

Foto: Roar Strøm / NRK

Ser svært alvorlig på hendelsen

Gassco ser svært alvorlig på hendelsen og har nå varslet regjeringen og andre samarbeidspartnere i inn- og utland som er tilknyttet den norske gasstransporten.

Det er klart at det er alvorlig med en såpass lang forlengelse av en planlagt stans. Det viktigste er å ivareta sikkerheten anlegget og dette er godt ivaretatt. Shell og Gassco har gode planer som sikrer en sikker og trygg oppstart av anlegget, sier kommunikasjonsleder i Gassco Linda Nordbø.

Linda Nordbø, kommunikasjonsleder i Gassco

Linda Nordbø, kommunikasjonsleder i Gassco

Foto: Gassco

Usikkert når eksporten kan starte igjen

Ifølge Nordbø er det viktigste er å ha full oppmerksomhet sikker og effektiv oppstart som er satt til 15. juli. Gassproduksjonen kan komme opp å gå før, men Gassco kan heller ikke utelukke at det kan ta lengre tid før gassanlegget kan levere gass til Europa.

KrF-politikarar på Nyhamna

Gassrøret Langeled går fra gassanlegget på Aukra på Romsdalskysten til Easington i England. Røret har fraktet gass mellom Norge og Storbritannia siden 2007.

Foto: Roar Strøm / NRK

Taper millioner hver dag

Nordbø legger heller ikke skjul på at en så lang stopp i gassleveransene vil gi minus i statskassa. Hvor mye det blir snakk om avhenger av sommerens gasspriser.

– Det klart at dette vil ha en effekt når regnskapet for 2023 skal gjøres opp, sier hun.

For tidlig å si om tilliten til Norge rammes

Mange land er avhengig av at leveransene kommer som avtalt. Tyskland var avhengig av russisk gass og kom i en svært krevende situasjon da krigen brøt ut i Ukraina 24. februar i fjor.

Andreas Bjelland Eriksen

Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær i Olje- og energidepartementet (Ap)

Foto: Nadir Alam / NRK

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet sier til NRK at sikker og trygg drift er, og skal alltid være, førsteprioritet på norsk sokkel.

Jeg er orientert om at selskapene har behov for å utvide vedlikeholdsstans på Nyhamna. Det er ingen grunn til at en slik utvidet stans skal påvirke norske felt som en pålitelig kilde til gass for Europa.