Sett fri frå fengsel

Ungararen som er tiltalt for å ha fabrikkert bevis i si eiga forsvinningssak i Molde i fjor er sett fri frå varetekt. Mannen blei i slutten av mars varetektsfengsla i fire veker, men anka avgjerda. No har Frostating Lagmannsrett tatt anken til følge, og mannen er sett fri til rettssaka startar den 14.mai, melder rbnett. ( krev innlogging)

Tidligere savnet mann