Ser på Bjørke og Viddal

Kommunaldepartementet seier ja til utgreiing av grensejustering for Bjørke og Viddal krins i Ørsta, skriv Møre- Nytt på nett. Det kan føre til av Bjørke og Viddal går over frå Ørsta til Volda kommune. Saka kjem opp til handsaming etter at ei gruppe innbyggarar på Bjørke har bede om grensejustering. Fylkesmannen har tidlegare sagt ja til ei slik utgreiing.

Bjørke
Foto: Sissel Brunstad / NRK