Senterpartiet går ikke inn for omkamp om fellessykehuset

Etter et ekstraordinært møte i Senterpartiets fylkesstyre har partiet bestemt seg for å gå imot helsepolitiker Kjersti Toppe sitt utspill om å ikke støtte opp fellessykehuset på Hjelset.

Senterpartiets landsmøte 2017.

UTSPILL: Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe skrev i en mail til partikollega at Senterpartiet ikke støtter fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, og mente dette er en feilslått sykehuspolitikk. Nå har Møre og Romsdal fylkesstyre gått imot uttalelsen.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Den profilerte helsepolitikeren Kjersti Toppe i Senterpartiet skapte full forvirring om hva som er partiets politikk og linje når det gjelder sykehusbygging i Møre og Romsdal.

Partiet hadde ikke fått noen signal fra sentralt hold om at dette var under oppseiling og hadde i utgangspunktet ikke dette som en valgkampsak.

Olav Myklebust

Fylkesleder for Senterpartiet i Møre og Romsdal, Olav Myklebust.

Det ble derfor innkalt til et ekstraordinært møte i fylkesstyret for å få klarhet i hva Sp skulle mene i denne saken.

– Senterpartiet i Møre og Romsdal er veldig klar på at vi går for å bygge et nytt sykehus på Hjelset, slik som planene ligger, sier fylkesleder i Møre og Romsdal, Olav Myklebust.

– Vi er derimot veldig opptatt av at innbyggerne på Nordmøre og Romsdal skal ha et fullverdig sykehustilbud, og vi stiller veldig sterke krav til fellessykehuset om at det skal ha alle krav som vi i dag har på de to sykehusene i Molde og Kristiansund, sier Myklebust.

Vil bidra med å skape et fullverdig sykehus

I en pressemelding skriver partiet at å legge ned sykehuset i Molde og Kristiansund og bygge fellessykehus er en politikk som ikke er i tråd med Senterpartiets nasjonale sykehuspolitikk, men da det ble vedtatt av den rødgrønne regjeringen kan ikke partiet fraskrive seg ansvaret for dette vedtaket.

– Vi mener at de planene som er laget for Hjelset er veldig gode, men man må sørge for at dette blir et fullverdig sykehus som tilfredsstiller alle de kravene det var tenkt å tilfredsstille.

– Vi mener også at en må sørge for at en har en kapasitet på det nye sykehuset som er tilfredsstillende for de behovene man har, sier Myklebust.

Senterpartiet har bestemt at de kommer til å bidra med å sikre at det blir planlagt nok sengeplasser og at de også vil arbeide for at sykehuset i Kristiansund blir holdt i offentlig eie.

Partiet er klar på at de vil jobbe for at det skal være dagkirurgi og åpen skadepoliklinikk i Kristiansund hver dag.

Ulike synspunkt på møtet

– Var det delte meninger under møtet?

– Vi hadde en ganske åpen dialog om ulike synspunkt og det er klart at det er også viktig at Kristiansund blir ivaretatt her, sier Myklebust.

Toppes utspillet ble kjent under et åpent møte i Kristiansund mandag kveld der den lokale Sp-politikeren Henrik Stensønes viste til en e-post han hadde fått fra Kjersti Toppe.

– Har dette skapt noe splid mellom Sp-politikerne i Molde og Kristiansund?

– Dette er en veldig krevende sak å få landet på en god måte. Samtidig har fylkespartiet vårt vært veldig klar på hva vi har stått for i denne saken. Den skaper litt tvil når det blir kastet inn nye moment som vi ikke har helt kontroll på selv, forteller Myklebust.