NRK Meny
Normal

Sene nynorskbøker

Yrkesfag og nynorsk-elever blir hardest rammet av manglende skolebøker ved skolestart.

Skolebøker
Foto: Nordahl, Aleksander / SCANPIX

At det er nynorskelevene som er blant de som må vente lengst på sine bøker er fylkesleder i Senterpartiet Ann-Kristin Sørvik svært lite fornøyd med. I følge loven skal målformene sidestilles, noe som også gjelder tilgjengeligheten av pensum til elevene ved skolestart påpeker Sørvik.

Ikke holdbart

- Det er ikke holdbart at nynorskelever skal vente til langt ut på høsten for å få sine bøker.

Når det gjelder allmennfagbøkene ligger forlagene godt an. Og etter innskjerping fra fjoråret forventer Gyldendal å ha 95% av alle sine bøker klare til skolestart.

Årsaken for at yrkesfagbøkene er forsinket er sene fagplaner - men det er nynorskbøkene som må vente til slutt forteller kontorsjef i Gyldendal, Ingar Holm.

- Det blir slik, fordi alle bøkene skrives på bokmål, og må oversettes til nynorsk. Da blir det nynorskbøkene som kommer sist, sier han.

Endret rutinene

- Når det gjelder yrkesfagbøkene er det litt annerledes. Der kommer i noen tilfeller fagplanene veldig sent, slik at når bøkene våre skal skrives og produseres, så må man nok regne med at det kan gå litt tid ut på høsten, forteller Holm, som legger til at han ikke vet datoen bøkene kommer.

Holm innser at de ifjor ikke var flinke nok til å fremskaffe de nødvendige titlene, og sier de har forandret rutinene sine. Nå setter de i gang med nynorsk oversettinger ca en måned før de gjorde det i fjor.

- I de aller fleste tilfeller vil ikke elever måtte vente på bøkene, forteller Holm.

Skal være likestilt

- Ifjor var det slik at nynorskelevene strevde med å få tak i sine bøker, sier Ann-Kristin Sørvik. Hun mener det ikke skal være slik.

- Det er jo klart at de får en dårligere start på skoleåret fordi de må vente på bøkene. Bare tenk på dem som må kjøpe bokmålsbøker mens de venter på nynorsk. I et nynorskfylke som Møre og Romsdal skal begge målføre være likestilte, sier Sørvik.

Ingar Holm i Gyldendal regner med at flere forlag også har samme problem når det kommer til å tilby nynorskbøker til elever i den videregående skolen.