Sendt til sjukehus etter ulykke

Mannen som skada foten i ei arbeidsulykke på Sula vil bli frakta til Ålesund sjukehus etter at han har fått behandling på staden. Han skal vere bevisst, men det er førebels uklart kor alvorleg skaden er og kor mykje krefter som har vore involvert.