Sendt til sjukehus

Fotgjengaren som blei påkøyrd i eit gangfelt ved Borgund vidaregåande skule har blitt frakta til Ålesund sjukehus for vidare oppfølging.