Selfangstdronninga på Brandal

På 1970-tallet var det langt mellom kvinnelige bedriftsledere på våre kanter. Men en av de var Else Karlsen fra Brandal i Hareid. Hun er nå 90 år gammel og går under navnet Selfangstdronninga. Hvorfor hun gjør det kan du se her:

På 1970-tallet var det langt mellom kvinnelige bedriftsledere på våre kanter. Else Karlsen på Brandal i Hareid er nå 90 år gammel og går under navnet Selfangstdronninga. Det er slett ikke uten grunn.