Seks månader fengsel for tjuveri

Ein mann i 40-åra er i Sunnmøre tingrett dømd til 6 månader i fengsel, der to månader er på vilkår, for tjuveri. Han er dømd for å ha stole kamerautstyr og ein pc frå ein bustad og for å stole diverse utstyr frå lokala til ei fiskeribedrift.