Seks førelegg

Seks personar fekk forenkla førelegg under ein trafikkontroll på Midsund i kveld. Høgaste fart i 60-sona var 84 kilometer i timen.