Sebastian-saken: Første gang et helseforetak blir siktet

Onsdag ble det kjent at politimesteren nå har sikta Helse Møre og Romsdal i Sebastian-saken der en baby døde. For første gang kan et helseforetak bli dømt i en norsk rettssal.

Ørnulf Rasmussen

HELSERETT: Ørnulf Rasmussen er professor i jus og forteller NRK at politiets siktelse mot Helse Møre og Romsdal er noe helt nytt innenfor helserett i Norge.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

Nesten på dagen to år etter at babyen Sebastian Gils Ødegaard døde i helikopteret på veg til St. Olavs Hospital i Trondheim blir nå Helse Møre og Romsdal siktet i saken. Onsdag ble det kjent at dødsfallet til den ti måneder gamle babyen dermed får et uventet etterspill.

– Det er en uvanlig reaksjon. Det er veldig spesielt. Jeg kjenner ikke til slike tilfeller fra før, sier jusprofessor Ørnulf Rasmussen, en av Norges fremste eksperter i helserett.

Helt nytt reaksjonsmiddel

Stadig flere pasienter klager over behandlingen de får i norsk helsevesen – og vinner frem. Bare i fjor betalte Norsk Pasientskadeerstatning ut 987 millioner i erstatning til pasienter eller pårørende etter skader og dødsfall. Helsetilsynet sørget i samme tidsrom for at over 100 leger og sykepleiere mistet autorisasjonen.

Det at politimesteren i Møre og Romsdal nå har tatt ut en formell siktelse mot helseforetaket i Sebastian-saken – med tanke på å straffe foretaket – er likevel noe helt nytt.

En runde i rettssalen kan få flere utfall.

– Foretaket risikerer en bot, men størrelsesordenen vet vi ingenting om, for vi har ikke hatt slike saker før, sier Rasmussen.

– Men dermed kan vel også leger og enkeltpersoner i helseforetaket bli bøtelagte eller dømte til fengselsstraff?

I prinsippet ja, dersom det reises tiltale også mot enkeltpersoner. Men jeg tar selvfølgelig ikke stilling til denne konkrete saken, sier jusprofessoren.

– Vi vet ikke hvor grensene går og vi vet ikke hvordan reaksjonene skal bli ved straffeutmåling. Vi vet ikke hvordan domstolene ser på anvendelsene av disse bestemmelsene. Dette er ny og upløyd juridisk mark, sier Rasmussen.

Les også:

Peker på mangelfull organisering

Sebastian

Sebastian Gils Ødegaard fikk ikke forsvarlig helsehjelp ifølge Statens helsetilsyn.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Dødsfallet til den ti måneder gamle guttebabyen i februar 2015 vakte sterke reaksjoner over hele landet. Helsetilsynet har tidligere avdekt flere brudd på spesialisthelseloven, og saken har i den senere tid også vært under politietterforsking.

Ifølge helseforetakets egen hjemmeside er grunnlaget for siktelsen at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble sørget for forsvarlig helsehjelp.

Mener det kan bli komplisert

Sebastian

Babygutten var bare ti måneder da han døde på veg til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Foto: NRK

En fellende dom forutsetter at det er noen som opptrer på vegne av foretaket som har brutt regler, som kan sanksjoneres med straff.

I Sebastian-saken kan det være snakk om to ulike situasjoner, forklarer Rasmussen.

– Den ene er en administrativ beslutning om å stenge barneavdelingen i helgene. Om dette er en styreavgjørelse, synes jeg det er komplisert å bruke helsepersonelloven og dens regler. Om dette er en leges feilvurdering, ved å ikke sende barnet på akuttavdelingen, så er helsepersonelloven den relevante.

– Da må retten fastslå at regler har blitt brutt. Da kan helsepersonellet selv straffes, men samtidig kan også foretaket straffes etter straffeloven. Dette kan bli en komplisert sak, forteller Rasmussen.

Politimesteren i Møre og Romsdal har sendt over saka til statsadvokaten, som skal avgjøre om det skal tas ut tiltale.