Se debatt om hjemflytting

Hvordan skal man få unge til å flytte hjem til Møre og Romsdal etter at de er ferdig å studere? Vi tok debatten i et kollektiv i Oslo.

Kva skal til for at unge, nyutdanna vender "heim"? Kan politikarane bidra til å gjere distrikta til ein god og attraktiv plass å leve? Distriktspolitikk blir ei viktig sak i valkampen, og vi tar debatten frå eit studentkollektiv i Oslo.