Se bunadsgeriljalederen fra toget

Bunadsgeriljaen demonstrerer i Oslo.

Anja Cecilie Solvik ble intervjuet i demonstrasjonstoget.