NRK Meny

Saunesparken i Ulstein vant pris

I forbindelse med en kommunalteknisk messe på Telenor Arena onsdag vant Saunesparken i Ulstein pris for Norges beste uterom i et tettsted. Juryen skriver at den nyetablerte parken åpner for både hverdagslig og mer feststemt bruk. Parkrommet introduserer en rekke muligheter for nye uteaktiviteter i sentrum av tettstedet. Det store, nye parkrommet utvider parkbegrepet på en svært god måte og juryen vil spesielt fremheve hvordan parken henvender seg til mange brukergrupper. Parken virker samlende for tettstedet og er med sitt rike innhold en ny arena til å møtes på tvers av generasjoner og interesser. Juryen vil også fremheve parkens utforming som har høy estetisk kvalitet med et godt design og valg av varige materialer.

Styreleder Stein Wikholm -NAML - representanter fra Ulstein kommune og til høyre Juryformann Tor Jør
Foto: Kjell M. Jacobsen