Sauekjøtt til redusert pris

Nortura og sauebøndene er fornøyde med at over en firedel av 1.600 tonn sauekjøtt som ligger på fryselager, selges til redusert pris for å bli kvitt lageret. Det skriver Nationen. Det norske overskuddslageret av norsk saue- og lammekjøtt har vokst de siste årene, og i fjor høst ble ferskt kjøtt tillatt solgt som pelsdyrfôr som et tiltak for å redusere lagrene.

Sauer på beite
Foto: Christian Fougner / NRK