Sau i vegen

Ein tipsar melder om mykje sau på og nær fylkesveg 61 mellom Mauseidvåg og Sulesund i Sula. Trafikantar blir difor bedne om å vere ekstra på vakt for å unngå påkøyrslar.