NRK Meny
Normal

Maritim krise sender båtfolk på land

Sysselsettinga i dei maritime næringane stuper i takt med fallande oljeprisar. No leiter maritime bedrifter etter oppdrag på land. Hydrex i Vestnes unngår permitteringar ved å ta oppdrag på bygg i Oslo.

Hydrex

Dette biletet er frå då hydrex hadde godt med arbeid for den maritime industrien. No arbeider dei fleste i nybygg på land.

Foto: Hydrex

Hydrex leverer hydraulikk- og røyrsystem på skip og offshore-installasjonar. Sidan starten i 2006 har bedrifta hatt oppdrag både i Noreg og i land som Frankrike, Japan, Spania og Kina. Dette skjer midt i den maritime klynga, med store verft og maritime bedrifter som Rolls-Royce, Ulstein og Vard.

Oppdraga har stått i kø, bedrifta har vore nøydd til å gå til utlandet for å hente arbeidskraft. I dag er 80 prosent av arbeidstakarane frå Polen. Dei andre er frå Noreg, Danmark, Sverige og Finland.

No sviktar ordreinngangen frå oljenæringa og verfta. Då er tida inne for å sjå på land. Der finst det framleis oppdrag.

Ja, slik tidene er no må vi snu oss. Vi var tungt inne på Vard Langsten, og der blei det svært stille ved påsketider. Då det stilna av i verftsindustrien måtte vi tenkje nytt., seier Tor Egil Valldal i Hydrex.

I mai oppretta selskapet ei ny avdeling i Oslo som driv med ventilasjon. Denne avdelinga har no 7–8 tilsette. I tillegg er opp mot 15 tilsette i arbeid med sprinklaranlegg på bygningar. Til saman arbeider no opp til 23 arbeidarar for Hydrex i Oslo-området.

Vi sende nedover eit par mann i eit par veker. Så fekk vi beskjed om at vi berre måtte sende nedover resten. Skipsarbeidarar er som poteta; dei kan brukast til alt, skrattar Valldal.

I sommar måtte 200 tilsette gå frå Rolls-Royce Marine sitt anlegg i Hjørungavåg. Dei siste dagane har hundrevis av tilsette i Aker Solutions fått beskjed om at det ikkje er meir arbeid til dei. Fleire nybygde offshoreskip har gått rett i bøyene.

Dette er berre nokre eksempel på kor hardt den maritime krisa slår inn. Men Valldal seier at dei som arbeider på skipsverft er vant til å utføre svært forskjellig arbeid. å leggje rør på skip og på land er, ifølgje Valldal, arbeid som liknar svært mykje på kvarandre.

Det blir på mange måtar innan same bransje, seier han.

Valldal trur det kan vere lurt for fleire liknande bedrifter å sjå mot land når det er oppdragstørke i den maritime industrien. Han viser til at styresmaktene kan kome til å setje i verk ei form for motkonjunkturpolitikk.

I dårlege tider forserer styresmaktene ofte bygging av offentlege bygg som skular og sjukehus. Det er ikkje dumt å orientere seg mot det området. Vi tenkjer no langsiktig innan sprinklaranlegg, rør og ventilasjon på land.