Satsar på Den trondheimske postveg

Fylkeskultursjef Heidi Iren Wedlog Olsen trur den norske kulturarven vil appelere både til utenlandske og norske turistar. No vil fylkeskommunen satse på kulturturisme med fokus på Den Trondheimske postveg og dei gamle pilgrimsvegane. Målet er å få Den trondheimske postveg inn i Nasjonal Transportplan: Restaureringa av vegen kan kome til å koste mellom 20 og 30 millionar kroner.

Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef i Møre og Romsdal,
Foto: Roar Halten / NRK