Sårbart strømfylke, mener beredskapssjefen

Det omfattende, men kortvarige strømbruddet på Sunnmøre viser at fylket har en svært sårbar kraftforsyning, mener beredskapssjef Stine Sætre hos fylkesmannen.

Stine Sætre

Fylkesberedskapssjef Stine Sætre sier strømforsyninga til fylket blir bedre når den nye hovedlinja inn til fylket mellom Sogndal og Sunnmøre blir ferdig.

Foto: Roar Strøm / NRK

Sætre viser til at Møre og Romsdal i dag kun har én hovedlinje for strøm inn til fylket.

– Det er sårbart slik det er nå, men den nye linja mellom Sogndal og Ørskog vil gi oss et mer robust forsyningsnett, påpeker hun.

Kart over kraftlinje mellom Ørskog - Fardal

Kraftlinja mellom Sogndal og Ørskog vil bedre kraftsituasjonen for Møre og Romsdal, mener beredskapssjefen.

Foto: Olje- og energidepartementet

Sætre er opptatt av å finne ut hva som skjedde, og viser til at Statnett nå er i ferd med å kartlegge årsaken til strømbruddet.

– Vi vet at selve bruddet varte i seks minutter, og at det så ble så sonevis innkobling av strømmen igjen til område for område, sier beredskapssjefen.

Bruddet rammet 90.000 strømabonnenter og tilsammen mer enn 140.000 innbyggere på Sunnmøre da det oppstod feil på linja mellom Sunndal og Ørskog. De fleste fikk strømmen tilbake etter kort tid, men de siste kundene måtte vente i over halvannen time før krafta var tilbake.

– Alvorlig, mener NVE

Norges vassdrag- og energidirektorat har fulgt strømmbruddet på Sunnmøre.

– En feil som rammer så mange er ganske alvorlig. Det er i utgangspunktet noe vi ikke ønsker seier seksjonssjef Vegard Willumsen i NVE.

Vegard Willumsen, seksjonssjef NVE

Vegard Willumsen er seksjonssjef i NVE.

Foto: Stig Storheil / NVE

Han legger til NVE planlegger sentralnettet ut fra at det skal tåle ett avbrudd uten at strømforsynignen faller ut i så store områder.

Derfor har vi også gitt konsesjon til bygging av den nye linja mellom Sogndal og Sunnmøre. Den vil bidra til at strømforsyningen blir sikrere, sier Willumsen.


NVE avventer nå en feilrapport fra Statnett etter det som skjedde.

Kjenner ikke årsaken ennå

Statnett vet enda ikke hvorfor det ble strømbrudd.

Informasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett sier til NRK at feilen skyldes at overføringslinja mellom Viklandet i Sunndal og Ørskog falt ut. Hun vet enda ikke hva som var årsaken til utfallet.

Martha Hagerup Nilson

Informasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett

Foto: Statnett

Feilen er ikke lokalisert og Statnett har nå folk ute for å leite etter feilen.

– Vi kommer til å bruke resten av dagen på å analysere hendelsen, sier informasjonssjefen.

Tunneltrafikk som normalt

Trafikken gjennom Ellingsøy- og Valderøytunnelen går som normalt igen etter at den ble mørklagt på grunn av strømbruddet.

Vegvesenet måtte i en periode bruke ledebil for å avvikle trafikken gjennom tunnelen. De ser ikke bort fra at det kan bli nødvendig å gjøre det samme senere i ettermiddag, dersom det blir behov for å gjøre ytterligere reparasjoner av lyset i tunnelen. Det vil i så fall skje etter at rushtrafikken er ferdig.

Ellingsøytunnelen, Ålesund

Statens vegvesen regulerer trafikken ved hjelp av ledebil så lenge strømmen er borte i tunnelen.

Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Strømbruddet på Sunnmøre i dag rammet 90.000 strømabonnenter, da det oppstod feil på linja mellom Sunndal og Ørskog. De fleste fikk strømmen tilbake etter kort tid, men de siste kundene måtte vente i over halvannen time før strømmen var tilbake.

Ikke ferdig med «Tor», så skjer dette

Peter W. Kirkebø

Peter W. Kirkebø i Mørenett

Foto: Remi Sagen / NRK

Administrerende direktør Peter W. Kirkebø i Mørenett som leverer strøm til store deler av Sunnmøre, sier alle har fått strømmen tilbake.

Sist fredag hadde han og de andre som produserer og leverer strøm i Møre og Romsdal nok å holde fingrene i i forbindelse med uvære «Tor» sine herjinger.

Ryddingen etter "Tor" fortsetter ennå, og bruddet 11:17 tirsdag kom overraskende.