NRK Meny
Normal

Sanner fikk klare råd: Bygg bedre veger

Kommunalminister Jan Tore Sanner reiste til Ålesund for å få gode råd og innspill til stortingsmeldingen om byer og distrikter.

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner var godt fornøyd med rådene han fikk i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Rundt bordet var lokalpolitikere, fylkesordføreren og representanter for næringslivet og utdanning og forskning samlet.

Kommunalministeren var strålende fornøyd med de innspillene han fikk.

– Det meste spennende innlegget synes jeg kom fra Fagerlia videregående skole med egen forskerlinje. Jeg er sikker på at de kommer til å bygge mye av kompetansen i denne regionen i fremtiden, sa Jan Tore Sanner etter møtet.

Veger og kollektivtransport

Jim Arve Røssevoll, Jon Aasen, Dag Olav Tennfjord og Trine Klemetsen

Kravet om bedre veger var en gjenganger i rådene som kommunalministeren fikk.

Foto: Trond Vestre / NRK

Likevel var det særlig to områder som det ble pekt på som viktige under møtet: bedre veger og kollektivtransport, og behovet for å samle Ålesund og omlandskommunene til en stor kommune. Samferdsel var tema i nesten alle innleggene som ble holdt.

– Bedre veger er helt avgjørende for å kunne skape en sammenhengende bo- og arbeidsregion, et dynamisk arbeidsliv som er nødvendig for å kunne ha videre vekstkraft i denne regionen, sa ordfører i Skodje Dag Olav Tennfjord (H).

– Vi må få mer tid sammen med elevene. Et bedre kollektivttilbud i og rundt Ålesund vil gi oss det, sa rektor ved Fagerlia videregående skole.

– Transport er en kjempeviktig nøkkel. Men igjen så setter vi igang bybaneutredninga før vi klarer å sette på busser. Det er en mangel på det å sette i gang. begynn med de enkle grepene som vi kan gjøre og bli enige om at nå setter vi på bussene, sier leder av Bypatrioten, Trine Klemetsen til NRK.

– Lytt til næringslivet

Per Erik Dalen og Tove Havnegjerde

Per Erik Dalen i Ålesund Kunnskapspark mener kommunalministeren bør lytte til næringslivet i arbeidet med kommunereformen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Både styreleder i NHO, Karl Inge Rekdal, og Per Erik Dalen i Ålesunds kunnskapspark pekte på Jan Tore Sanners eget prestisjeprosjekt, nemlig kommunereformen. Begge trakk frem behovet for at Ålesund og omlandet gikk sammen om å bygge en større kommune.

– Lytt til næringslivet i arbeidet med kommunereformen. Man må bestemme seg: skal vi gjøre noe eller skal vi ikke gjøre noe. Vi kan ikke utrede til evig tid. Dette er næringslivets erfaring: man må våge å handle, sa Per Erik Dalen etter møtet.

– Det er for mange interne drakamper

Flere pekte også på behovet for å synliggjøre Ålesund som et urbant og attraktivt sentrum.

– Vi må bli noe mer enn et sort hull mellom Trondheim og Bergen, sa Kjell Sandli i Ålesund Næringsforening.

Trine Klemetsen

Leder av Bypatrioten, Trine Klemetsen, ga tydelige råd til kommunalministeren.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det handler om å definere roller, hvem gjør hva, hvorfor bruker vi byen vår, når bruker vi omlandet, og så kan vi spille hverandre gode. Men dersom alle skal være by og alle skal være omland så vi visker vi ut oss selv. Det er for mange interne drakamper, sier leder av Bypatrioten, Trine Klemetsen.