NRK Meny
Normal

- Astad er det mest samlende alternativet

Kommunestyret i Gjemnes gikk tirsdag enstemmig inn for at det fremtidige fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal bør bygges på Astad i Gjemnes.

Marvin Skjærseth, Per Torgeir Rotlid og Jan Anders Bø

Marvin Skjærseth (FrP), Per Torgeir Rotlid (FrP) og Jan Anders Bø (Sp) diskuterer sykehusplassering.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Dersom sykehustomta blir lagt til en av byene så får vi en vinner og en taper. Det vil skape såre følelser. Astad er det mest samlende alternativet, sa varaordfører Leif-Ståle Engdahl (H).

Politikerne i Gjemnes behandlet spørsmålet om tomtevalg etter at Helse Møre og Romsdal hadde arrangert folkemøte i Molde, Kristiansund og Gjemnes.

Rådmannen i Gjemnes hadde gått inn for Storbakken i Frei som det primære tomtealternativet. Det er identiske med vedtaket i regionrådet i Nordmøre, Orkidè.

Men politikerne i formannskapet samlet seg om Astad som ligger like utenfor kommunesenteret Batnfjordsøra i Gjemnes.

- Bedre veg har styrket Astad

Leif-Ståle Engdahl

Vara-ordfører Leif-Ståle Engdahl (H) fremmet forslag om Astad som fremtidig sykehustomt.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Astad har styrket seg som tomtevalg fordi E39 er blitt bedre. Det har ført til kortere reisetid, sa varaordfører Leif-Ståle Engdahl (H) som fremmet sitt forslag i formannskapet tidligere på dagen.

– Jeg vet jo ikke om Helse Møre og Romsdal vil lande på dette vedtaket til slutt. Helseforetaket kan jo ha så mange ymse tanker og motiver, men ønsker de å lande på noe som kan samle regionen så er Alstad det rette valget, sa Engdahl under debatten.

Marvin Skjærseth

Marvin Skjærseth mener at korte reiseavstander taler for Astad.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Reiseavstand er avgjørende. Jeg synes det er forferdelig korte avstander når vi snakker om 25-30 minutter til begge byene. jeg tror vil får et veldig bra sykehus her i Gjemnes da, sa Marvin Skjærseth (FrP).

- Det regionale perspektivet taler ikke for Astad

Bjørnar Danielsen

Bjørnar Danielsen (Ap) mener at det nye sykehuset bør bygges på Hjelset.

Foto: Trond Vestre / NRK

Forslaget om Astad som sykehustomt fikk klar støtte under debatten i kommunestyret i Gjemnes, men helt unison var den ikke. Flere pekte på at andre alternativer enn Astad ville være bedre ut fra en regional synsvinkel.

– Ideelt sett mener jeg at det nye sykehuset bør bygges på Hjelset. Det er det beste alternativet ut fra en regional synsvinkel. Men jeg har valgt å stemme for det partiet mitt går inn for, sa Bjørnar Danielsen (Ap).

Heidi Hogset og Marvin Skjærseth

Heidi Hogset (V) vil ikke ta initiativet til noe omkamp dersom Astad taper.

Foto: Trond Vestre / NRK

- Skal vi ha det regionale perspektivet så er det en fordel av sykehuset blir bygget bynært- Men de to byene krangler jo så fælt så jeg mener at Astad er det beste kompromisset, sa Heidi Hogset (V) som lovet at hun ikke ville ta intiativet til noe omkamp dersom Astad ble vraket av helseforetaket.

Arbeiderpartiet fremmet et alternativt forslag om Hjelset som sekundært tomtevalg, men forslaget falt med tre stemmer.

- Vi må unngå omkamper

Jan Karsten Schjølberg og Odd Steinar Bjerkeset

Jan Karsten Schjølberg (Ap) og ordfører Odd Steinar Bjerkeset (KrF) var enige om at Astad er det beste tomtealternativet. Men Bjerkeset advarer mot omkamper.

Foto: Trond Vestre / NRK

17. desember skal styret i Helse Møre og Romsdal avgjøre hvor det nye sykehuset skal bygges. Etter at verken Gjemnes kommune eller regionrådet på Nordmøre, Orkidè, har vendt tommelen ned for Høgset, står valget mellom Hjelset, Astad og Storbakken på Frei.

– Det er viktig at fremdriften blir opprettholdt. Dersom det blir omkamper etter at avgjørelsen er tatt er vi ute å kjøre. Så vi må godta avgjørelsen, sa ordfører Odd Steinar Bjerkeset (KrF).