NRK Meny
Normal

Samler seg om Møreaksen

11 ordførere fra Sunnmøre og Romsdal samler seg til kamp for Møreaksen og Hafast med krav om penger til oppstart i den nasjonale transportplanen, NTP.

Møreaksen
Foto: Møreaksen/illustrasjon

I et felles brev til samferdselsministeren forventer de oppstart for Møreaksen i 2018-2020 og Hafast i 2023.

Stortinget skal gjere vedtak om den nasjonale transportplanen til våren. Møreaksen innebærer en fergefrikryssing av Romsdalsfjorden med tunnell mellom Vestnes og Otrøya og bro videre til Julsundet. Hafast innebærer en fergefri kryssing av Storfjorden med bro mellom Hareid og Sulseund.

Ferdig regulert

Torgeir Dahl

Torgeir Dahl (H) er ordfører i Molde.

Foto: Roar Strøm

Møreaksen er klar til bygging, sier ordføreren i Molde. Torgeir Dahl (H).

– Møreaksen er ferdig regulert. Man har gjort alle de økonomiske vurderingene, de tekniske vurderingene. Politisk står vil veldig samlet om Møreaksen og Hafast, og nå er det vår oppgave å få dette inn på neste NTP, sier Torgeir Dahl.

– Vi håper å få dette inn i første del av den nasjonale transportplanen, og at Møreaksen kommer inn i perioden 2018-2020.

Motstand

Kravet er i tråd med de vedtakene som fylkestinget i Møre og Romsdal har gjort. Men i høst har motstanden mot Møreaksen vokst lokalt. Det alternativet som blir trukket frem er Romsdalsaksen med bro over til Sekken, Veøya, Sølsneset og videre over Fannefjorden.

Forkjemperne for dette alternativet ønsker omkamp om trasèvalget for kryssinga av Romsdalsfjorden. Ett av hovedargumentene er at man unngår en tunnelløsning. I tillegg blir traseen lagt utenom Molde sentrum.

Tirsdag ettermiddag legger de frem resultatet av en meningsmåling.

Avviser Romsdalsaksen

Men ordføreren i Molde avviser at Romsdalsaksen er et alternativ å satse på.

– Møreaksen er et konkret prosjekt som er ferdig regulert. Romsdalsaksen er en idè som ble vurdert i en konseptvalgutredning for mange år siden hvor man så på fire ulike alternativer. Disse ble forkastet i konkurranse med Møreaksen. Nå er det Møreaksen vi forholder oss til. Vi er opptatt av å få realisert Møreaksen, sier Torgeir Dahl.

Statens vegvesens nye kostnadsanslag for E39 mellom Vik i Vestnes og Julbøen i Molde er på 14,5 milliarder kroner. Totalt for strekninga mellom Ålesund og Molde er kostnaden beregnet til over 30 milliarder kroner.

De som står bak Romsdalaksen har beregnet totalkostnadene til 13,8 milliarder kroner.